Одиторски Системи

Софтуерни системи за одит и оценка на качеството


За някои от клиентите си разработихме също и поддържаме софтуерна система за одит и оценка качеството на изпълнение на определени процеси и дейности разработени в областта на ISO сертифициране и управление на качеството.